Terms & conditions

 1. Door het reserveren van een service op onze website, via mail of telefonisch gaat u een contract aan en aanvaardt u automatisch onze algemene vervoersvoorwaarden.
 2. De betaling voor particulier vervoer gebeurt vóór aanvang van de rit contant aan de chauffeur voor de volledige boeking. Indien de betaling op dat moment niet of niet volledig plaatsvindt, is de vervoerder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en het vervoer niet uit te voeren.
 3. Alle klachten aangaande facturen dienen te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na factuurdatum. De betaling van facturen dient te gebeuren binnen de 10 kalenderdagen. Interesten worden van rechtswege en zonder aanmaning bijgevoegd bij laattijdige betaling.
 4. Bij annulatie vóór 48u wordt de helft van het totale bedrag aangerekend. Binnen de 48u zijn wij genoodzaakt om het volledige bedrag te factureren.
 5. Het vervoer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant, doch zullen wij al het mogelijke doen om personen of goederen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen.
 6. Een toeslag van 10 euro wordt aangerekend bij elke extra stop binnen de rijlijn, buiten de rijlijn zal er een toeslag aangerekend worden op basis van de afstand.
 7. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, veranderingen of annuleringen van de service door overmacht of door andere omstandigheden die niet te voorzien zijn. Doch zullen wij alles doen om dit te voorkomen.
 8. Wachttijden veroorzaakt door toedoen van klanten kunnen eventueel door ons in rekening worden gebracht, de klant is gebonden bij vertraging van zijn vlucht van meer dan 30 min. Limol Service onmiddellijk op de hoogte te brengen.
 9. Indien uw vlucht/trein vertraging heeft of vervroegd is zullen wij voorrang geven aan klanten die op reis vertrekken, doch doen we uiteraard ons uiterste best u zo snel mogelijk te bedienen.
 10. Indien u ons foutieve gegevens doorgeeft (bv. vertrekuur in buitenland i.p.v. aankomstuur in België) kunnen wij u niet garanderen dat er een chauffeur beschikbaar is.
 11. Het dragen van een gordel is wettelijk verplicht. Een boete bij het niet dragen zal verhaald worden op de passagier(s).
 12. Het gebruik van eigen kinderstoeltjes moet op voorhand gemeld worden en deze zullen door Limol Service in bewaring worden genomen.
 13. Kosten als gevolg van schade of bevuiling aangebracht door de klant, vrijwillig of onvrijwillig zullen integraal aangerekend worden.
 14. Het is verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken, het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen, gebruiken van rookwaar, agressie te gebruiken, het op welbepaalde wijze hinderen van de vervoerder in de uitoefening van zijn taak.
 15. Dieren worden enkel vervoerd in een kooi of box en worden enkel aanvaard mits vooraf gereserveerd te zijn.
 16. Indien u speciale bagage heeft; bijvoorbeeld fiets, ski, golftas enzovoort, dient u dit te melden bij de reservatie. Indien niet vermeld en de chauffeur met een niet-aangepaste wagen aanwezig is, dient dit ook te worden vergoed.
 17. Op al deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden en tarieven kunnen ten allen tijden gewijzigd worden.
 18. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vervoersovereenkomsten en vormen de basis voor de behandeling van geschillen door de rechtbanken aangesteld door ons. Alle kosten die uit een geschil voortvloeien zullen verhaald worden naar de opdrachtgever of reiziger.
 19. In verband met de GDPR wetgeving van 25 mei 2018 sluiten wij ons aan bij een beleid van strikte vertrouwelijkheid en zullen uw persoonlijke gegevens niet doorgegeven worden aan derden. Uw gegevens worden verwerkt in onze database voor het opmaken en onderhouden van uw dossier, offertes, facturatie, mededelingen en andere verplichte formaliteiten. Vergunde taxionderneming voor individueel bezoldigd personen- en collivervoer. Deze informatie wordt aan u gericht onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning.